pl | no

streetwaves 2013

Instytut Kultury Miejskiej
czerwiec 2013
identyfikacja wizualna festiwalu ulicznego Streetwaves 2013