pl | no

bangiczterynowe13

Hva vi kan
> konseptutvikling
> redaksjonell- og trykksakdesign
> visuell identitet
> firmaprofilering
> multimediadesign
> web- og interaksjonsdesign
> animasjon og illustrasjoner
> trykk og papir rådgiving

Våre kunder
Studioet vårt ble etablert for fem år siden. Hittil har vi jobbet mot store institusjoner (kulturelle sentere, offentlige institusjoner, foreninger, museer),
kommersielle bedrifter (industri og tjenester) samt enkeltpersoner. Ved å samarbeide med ulike type kunder har vi vært i stand til å utvikle og øke
våre kvalifikasjoner og fagkompetanse.

Effektivitet og fleksibilitet
Vi er et lite og godt integrert team. Kommunikasjonen med oss er enkel og vi jobber energisk med stort personlig engasjement og en fremdri som man
ikke alltid finner i større bedrier. Vi kan imøtekomme de mest krevende tidsfrister ved å lage gjennomtenkte tidsrammer og gjennomføre dem på en
effektiv måte, tilpasset kundenes behov og prosjektets livsløp.

Samarbeide med kunden
Vi liker variasjon og nye utfordringer. Vi observerer trender i tiden, men går også nye veier utover det som nettopp er ”trendy” og foreslår nye løsninger.
Hvert prosjekt har en egen, unik historie og vi ikler konsepter og ord en egen form – det er vår styrke. Vi tar vare på og sikrer at sluttproduktet (og dets
utvikling) ikke bare ser bra ut men også gir informasjon og gjenspeiler ideer. Våre prosjekter er funksjonelle, ikke bare visuelle. Før arbeidet begynner
undersøker vi emnet/gjenstanden, prøver å finne de beste uttrykksmidlene basert på oppdragets art og i tett samarbeide med kunden.

Gjennomføring av prosjektet
Prosjektene våre skapes ved å benytte mange forskjellige medier (fra store LED skjermer til papir) som utnyttes i størst mulig grad. Ved trykk velger vi
papir og etterbehandling slik at alt fungerer som en integrert helhet. Multimedia brukes med fornu slik at effekter ikke drukner budskapet. Vi vet å benytte
sterke og uttrykksfulle virkemidler, men også enkle, minimalistiske uttrykksmåter. Vi overvåker prosjektet ikke bare i skaperfasen, men gjennom hele
prosessen via jevnlig kontakt med både kunde og leverandør (programmerere, trykkere, papirspesialister etc.). Vi anser kun vårt arbeid som avsluttet
når det endelige produktet er ferdigstilt.